درباره آموزشگاه


اين آموزشگاه در سال ١٣٨٢ با عنوان " موسسه فرهنگي هنري هماي سعادت " و با مدیر مسؤولی پریچهر خواجه تاسيس گرديد و فعالیت آن تا سال ١٣٩٢ ادامه يافت.

از سال ١٣٩٢ با نام "آموزشگاه موسيقي پريچهر "  به فعاليت خود ادامه داده و با همكاري و بهره گیری از اساتيد با تجربه و پرسابقه ، ضمن ایجاد محيطي اخلاقي - علمي - هنري و با هدف آموزش و پرورش علمی هنرجويان ، فعالیت خود را دنبال مي كند.

https://phentermine365.com

محیط آموزشگاه موسیقی پریچهر